Data: 26.04.2017
Nawigacja
- Parafia dekadami -
Data aktualizacji: 2015-10-24 23:04
Mostów (gr.-kat.) (powiat łosicki), pw. Założenia Sukienki NMP
Zespół 62/197/0 Akta stanu cywilnego parafii greckokatolickiej w Mostowie powiat Łosice
35/2078/0 Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Mostowie 1857-1874 (AP Lublin)
Razem 653 indeksówUrodzenia - 307 indeksów Śluby - 82 indeksów Zgony - 264 indeksów  Nazwiska w parafii
Copyright by lubgens.eu © 2011