Data: 23.04.2017
Nawigacja
Download: Pliki
Urodzenia.xls
Tabela do spisywania indeksów urodzeń.
Kolumny można dowolnie przestawiać dla wygody spisującego.
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 18.03.2013 Pobrań: 4350 Pobierz ()
Zgony.xsl
Tabela do spisywania indeksów zgonów.
Kolumny można dowolnie przestawiać dla wygody spisującego.
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 18.03.2013 Pobrań: 2768 Pobierz ()
Małżeństwa.xls
Tabela do spisywania indeksów małżeństw.
Kolumny można dowolnie przestawiać dla wygody spisującego.
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 08.03.2015 Pobrań: 2747 Pobierz ()
Arkusz korekt
Prosimy o zgłaszanie zauważonych błędów. Naniesione poprawki w specjalnie przygotowanym do tego celu arkuszu należy przesłać na adres administratora bazy - lubelskie-korzenie@lubgens.eu
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 28.06.2013 Pobrań: 818 Pobierz ()
Urodzenia rozszerzone
Arkusz urodzeń rozszerzony o dane rodziców automatycznie zapisujący wartości zgodnie z tabelą skrótów ze strony głównej bazy.
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 08.03.2015 Pobrań: 894 Pobierz ()
Małżeństwa - rozszerzone
Bardziej złożony arkusz do spisywania małżeństw dla bazy Lubgens.
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 06.05.2015 Pobrań: 528 Pobierz (315.5kB)
Zgony rozszerzone
Licencja: O/S: Wersja:
Dodano: 11.05.2015 Pobrań: 482 Pobierz ()
Zawartość bazy
Baza indeksów zawiera:

wpisów urodzeń - 2 811 621

wpisów ślubów - 813 880

wpisów zgonów - 2 162 291

razem - 5 787 792 wpisów

z 655 parafii Lubelszczyzny

Linki do fotokopii akt
Do strony szukajwarchiwach:
2 986 506 linków

Do strony FamilySearch:
762 693 linków

Do strony Lubgens:
350 638 linków
Zasoby...

Zasoby opracowane

Tabela zasobów opracowanych

W trakcie indeksacji

Tabela ksiąg w opracowaniu i do spisania

Poczekalnia

Poczekalnia
Współpracujemy z:

Autorzy indeksów
Instrukcje
Skróty w uwagach

O:

ojciec

M:

matka

dnia:

data z aktu

żona:

współmałżonek

mąż:

współmałżonek

zd.

z domu (panieńskie)

(wd.)

wdowiec / wdowa

On:

dane pana młodego

Ona:

dane panny młodej

[?]

niewiadoma

Pomocnik genealoga
Tabele, artykuły unikaty nazwisk i inne pomoce
Cmentarze w kadrze
Cmentarze Lubelszczyzny w kadrze
FamilySearch
Wyszukiwarka danych z Lubelszczyzny

Nasze albumy zdjęć
Cmentarze Lubelszczyzny w kadrze
Mapy lubgens.eu
Mapa parafii
Nasze drzewa
Nasze Drzewa / Lubelskie Korzenie
Nasze źródła
Źródła Lubgens
Copyright by lubgens.eu © 2011