Data: 25.04.2017
Nawigacja
Tabela skrótów imion zmarłych w Lwowie ( Szpital Powszechny)
Skrót Imię
Aly Aleksy
As Alfons
Af Alfred
Ai Aniela
A. Adam
At Antoni
An Anna
Ab Albin
Ad Andrzej
Ag Agnieszka
Ap Apolinary
Aly Aleksander
Aa Agata
Ae Adela
Au Augustyn
Am Amalia
Aw Awit
Ar. Artur
Az Aureliusz
Adf Adolf
Ay Agrypina
Aj Anastazja
Alb Albert
Aml Amelia
Agr Agenor
B. Bolesław
Br. Bronisław
Bm Bogumił
Ba Barbara
Bd Bernard
Bz Bazyli
Bb Balbina
Bł. Błażej
Bn Benedykt
Bw. Bonawentura
Bt Bartłomiej
Bg Brygida
Ch Chrystian
Cz Cezary
Cl Celestyn
Cc Cecylia
Cp Cyprian
Cw Czesław
Dz Dyonizy
D Daniel
Dc Domicela
Dt Dorota
Dm Demetriusz
Dk Dominik
Db Dobrosław
En Ernest
En Edward
Eg Eligia
El. Elżbieta
Em Emilia
En Eleonora
Ew Ewa
Ed Edmund
Er. Erazm
Eu Eugeniusz
Ei Emilian
Ez Euzebiusz
Ea Emanuel
Eo Eulegiusz
Em- Emma
Ejz Eliasz
F Franciszek
Fr Florentyna
Fd Ferdynand
Fk Fryderyk
Fp Filip
Fs Feliks
Fl Florian
Ft Faustyn
Fc Felicja
G. Grzegorz
Gs Gustaw
Gw. Gerwazy
Gf Genowefa
Gb Gabriel
Gr. Gertruda
H. Hieronim
Hr Henryk
Hg Hygin
He Helina
Hp. Hipolit
Hn Hugon
Ht Honorata
Hm Herman
I Ignacy
Iz Izydor
Ib Izabela
Ir. Irena
J. Jan
Jl Juliusz
Jn Julian
Jz Józef
Jw. Jadwiga
Jc Jacek
Jb Jakub
Jo Joachim
Jy Jerzy
Ja January
Jt Justyn
Km kamil
Kz Kazimierz
Kr. Karol
Kt. Katarzyna
Ks Krystyna
Kp Kasper
Ko Klotylda
Kl Klemens
Kn Konstanty
Kg Kunegunda
Kj Kajetan
Ka Kornelia
Kd Konrad
Kss Kosmos
Kw Ksawery
L. Ludwik
Lp. Leopold
Ln Leon
Lc Lucjan
Ld Leonard
Lr Ludomir
Lb Lubomir
La Laura
Lk Leokadia
Lm Ludmiła
Ll Lila
Ł Łucja
Łk Łukasz
Mu Mateusz
Mg Małgorzata
Mk Mikołaj
M Maria
Mn Marian
Mc Maciej
Ma Marianna
Md Magdalena
Mm Maksymilian
Ml Marceli
Ms Mieczysław
Mh Michał
Mt Matylda
Mr Maurycy
Mn Marcin
Mw Malwina
Me Melania
Mrd Medard
Mrt Marta
Mo Mojżesz
Mi Monika
Mrk Marek
N Nikodem
Np. Napoleon
Nt Natalia
Ol. Olimpia
Ot Otylia
On Otton
Og Olga
Om Ottomor
P. Piotr
Pn Paulina
Paweł
Ps Prakseda
Pt Petronela
Pc Pankracy
Rl Rozalia
Rd Romuald
Rm Roman
Rg Regina
Rf Rudolf
Rz. Róża
Ra Rafał
Ry Ryszard
Rb Robert
Sf Stefan
Sb Sebastian
St Stanisław
Sw Seweryn
Sm Symeon
Sr Sylwester
Sz Szymon
Sa Sabina
Sl Salomea
T Tadeusz
Tm Tomasz
Td Teodor
Tf Teofil
Ts Teresa
Tk Tekla
Tt Tytus
Ty Tymoteusz
U Urszula
Wk Wiktoria
Wc Wacław
Ww Wawrzyniec
Wl Walenty
Wd Władysław
Wr Wiktoryn
W Walerian
Wm Włodzimierz
Wn Wincenty
Wo Wojciech
Wh Wilhelm
Wa Wanda
Wi Weronik
Wg Wirginiusz
Wt Witold
Z Zygmunt
Zf. Zofia
Zn Zenon
Zd. Zdzisław
Zz Zuzanna
 
   

Zawartość bazy
Baza indeksów zawiera:

wpisów urodzeń - 2 813 160

wpisów ślubów - 814 628

wpisów zgonów - 2 165 156

razem - 5 792 944 wpisów

z 658 parafii Lubelszczyzny

Linki do fotokopii akt
Do strony szukajwarchiwach:
2 988 077 linków

Do strony FamilySearch:
763 612 linków

Do strony Lubgens:
350 638 linków
Zasoby...

Zasoby opracowane

Tabela zasobów opracowanych

W trakcie indeksacji

Tabela ksiąg w opracowaniu i do spisania

Poczekalnia

Poczekalnia
Współpracujemy z:

Autorzy indeksów
Instrukcje
Skróty w uwagach

O:

ojciec

M:

matka

dnia:

data z aktu

żona:

współmałżonek

mąż:

współmałżonek

zd.

z domu (panieńskie)

(wd.)

wdowiec / wdowa

On:

dane pana młodego

Ona:

dane panny młodej

[?]

niewiadoma

Pomocnik genealoga
Tabele, artykuły unikaty nazwisk i inne pomoce
Cmentarze w kadrze
Cmentarze Lubelszczyzny w kadrze
FamilySearch
Wyszukiwarka danych z Lubelszczyzny

Nasze albumy zdjęć
Cmentarze Lubelszczyzny w kadrze
Mapy lubgens.eu
Mapa parafii
Nasze drzewa
Nasze Drzewa / Lubelskie Korzenie
Nasze źródła
Źródła Lubgens
Copyright by lubgens.eu © 2011